உலகத் தமிழ் யாதவர் பேரவை

World Tamil yadav Federation (WTYF)

Posts Tagged ‘veeravanakam’

யாதவர்களின் மாவீரர் தினம்

Posted by யாதவர் பேரவை on June 15, 2011

யாதவ குலமக்களின் மனம் என்னும் மன்ற க் கோவிலிலே

மங்காது மணம் வீசும் யாதவ இனம் காத்த மகான் மாவீரன்

அழகு முத்து கோன் அவர்களே ! உன் உடல் கல்லறையில்

மறைந்தாலும் மக்கள் மனம் என்னும் இல்லறத்தில்

மறையாது பல்லாண்டு வாழ்யும் யாதவர்களின்

இதயத் தெய்வம் நீ ! குல தெய்வம் நீ ! உன் நிழல்

மறைந்தாலும் உன் புகழ் இந்த பூமியில் என்றும் நிலைத்து

இருக்கும் யாதவர்களின் மாவீரர் தினமாக !..,

வீரவணக்கம் செலுத்துயும் மாவீரர் .அழகு முத்து கோன்

திரு உருவச்சிலைக்கு ! ஆயர்குல சிங்களே ! அலைகடலோன

அனைவரும் வருக ! வருக ! நாள் : 1-7-20011

இடம் : சென்னை எழும்பூர் இரயில் நிலையம் அருகில் காலை:9 மணிக்கு

Posted in New | Tagged: , , , , , | Leave a Comment »