உலகத் தமிழ் யாதவர் பேரவை

World Tamil yadav Federation (WTYF)

யாதவர்களின் மாவீரர் தினம்

Posted by யாதவர் பேரவை on June 15, 2011


யாதவ குலமக்களின் மனம் என்னும் மன்ற க் கோவிலிலே

மங்காது மணம் வீசும் யாதவ இனம் காத்த மகான் மாவீரன்

அழகு முத்து கோன் அவர்களே ! உன் உடல் கல்லறையில்

மறைந்தாலும் மக்கள் மனம் என்னும் இல்லறத்தில்

மறையாது பல்லாண்டு வாழ்யும் யாதவர்களின்

இதயத் தெய்வம் நீ ! குல தெய்வம் நீ ! உன் நிழல்

மறைந்தாலும் உன் புகழ் இந்த பூமியில் என்றும் நிலைத்து

இருக்கும் யாதவர்களின் மாவீரர் தினமாக !..,

வீரவணக்கம் செலுத்துயும் மாவீரர் .அழகு முத்து கோன்

திரு உருவச்சிலைக்கு ! ஆயர்குல சிங்களே ! அலைகடலோன

அனைவரும் வருக ! வருக ! நாள் : 1-7-20011

இடம் : சென்னை எழும்பூர் இரயில் நிலையம் அருகில் காலை:9 மணிக்கு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s